شرکت تضامنی صرافی آرمانی

تحت نظارت و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره ثبت :  44750

سفیر

سامانه مدیریت مبادلات ارزی برای مراکز گردشگری سلامت، بیمارستان ها و مراکز درمانی.

تسهیل و تسریع ارائه خدمات به مشتریان
کمسیون تبدیل ارز برای پذیرندگان
متصل به شبکه بانکی و در دسترس در سراسر کشور

درگاه پرداخت

 

سامانه مدیریت پرداخت های ارزی گردشگران ورودی برای آژانس های مسافرتی، هتل ها و مراکز گردشگری.

پشتیبانی از 150 واحد پولی
پشتیبانی از همه کارت های بین المللی
خدمت رسانی به 30 هزار گردشگر ورودی در سال

GDS

سامانه جامع خرید خدمات حمل و نقل و گردشگری بین المللی برای آژانس های مسافرتی.

دسترسی به همه ی پرواز های دنیا
امکان رزرو بیش از 400 هزار هتل در سراسر جهان
معاف از مالیات

صرافی آرمانی ، نوآور در حوزه  رمز ارز ها و فناوری های استخراج رمز ارز.