آرمانی با به کارگیری به روز ترین روش های تطبیق و شناسایی مشتری از سلامت کلیه ی تراکنش ها اطمینان حاصل می کند .  نظام تطبیق آرمانی بر اساس دستور العمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نهاد های بین المللی نظیر گروه ویژه ی اقدام مالی تنظیم شده است.

ما بر این باوریم که قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی  تروریسم ضامن  رشد و تعالی جامعه و به وجود آورنده ی امنیت در فصای ملی و بین المللی است.

 هویت مشتریان آرمانی در زمان افتتاح حساب و پس از آن به صورت مستمر پایش می شود.

آرمانی دارای مجوز صرافی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 Rmoney 

Log in with your credentials

Forgot your details?